Skip to main content

Vermont waxay Khatar Badan ugu jirtaa Dhul go’ (landslides) Kaddib Daadadka Dhawaantaan dhacay